Category : Japan Movie

Full Synopsis of the Hydra Film (2019)

Full Synopsis of the Hydra Film (2019)

Director: Kensuke Sonomura Producer: Kazunari Nakajima, Yoshitsugu Kogawa, Masataka Yamada Actors: Masanori Mimoto, Tasuku Nagase, Miu, Takaya Aoyagi, Satoshi Kibe, Takashi Nishina, Kensuke Sonomura, Tsutomu Uchigasaki, Yuma Takagi, Kazunori Yajima The man named Takashi
Synopsis of Film Kakegurui The Movie (2019)

Synopsis of Film Kakegurui The Movie (2019)

Director: Tsutomu Hanabusa Author: Minto Takano, Homura Kawamoto, Tsutmu Hanabusa, Toru Nomura Cast: Minami Hamabe, Natsumi Okamoto, Mahiro Takasugi, Miki Yanagi, Ruka Matsuda, Elaiza Ikeda, Sayuri Matsumura, Yurika Nakamura, Yuma Yamamoto, Natsume Mito, Aoi